Avís legal i termes d’ús

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

 

Web:WWW.MOTORLESCALA.CAT
Titular:MOTOR L’ESCALA, S.C.P.
Domicili:AV. GIRONA 31. 17130-L’ESCALA
C.I.F.:J55198550
Telèfon:972770943
Correu electrònic:TALLER@MOTORLESCALA.CAT

 

2) TERMES I CONDICIONS D’ACCES I US

El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web.

MOTOR L’ESCALA, S.C.P. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment MOTOR L’ESCALA, S.C.P. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, (així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i MOTOR L’ESCALA, S.C.P., com els comentaris i/o espais de blogging en cas d’haver-los), confereixen la condició d’Usuari. Pel que l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s’estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d’aquesta.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre MOTOR L’ESCALA, S.C.P. i l’Usuari.

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de MOTOR L’ESCALA, S.C.P. es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents en Espanya                                                                                              (PAIS). MOTOR L’ESCALA, S.C.P. no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint EDOR TEAM cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

 

3) PROPIETAT INTELECTUAL

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a MOTOR L’ESCALA, S.C.P. indicant:

– Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.

– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.

– Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.

– Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca MOTOR L’ESCALA, S.C.P. i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. Igualment qualsevol una altra marca del MOTOR L’ESCALA, S.C.P. que aparegui en els llocs web detallats en l’apartat 1 d’aquest avís.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l’exclusiva responsabilitat d’els/les mateixos/as.

 

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILIDAD

MOTOR L’ESCALA, S.C.P. amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. MOTOR L’ESCALA, S.C.P. tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per MOTOR L’ESCALA, S.C.P. en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.

 

5) POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

MOTOR L’ESCALA, S.C.P. es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. MOTOR L’ESCALA, S.C.P., a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

MOTOR L’ESCALA, S.C.P. es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de MOTOR L’ESCALA, S.C.P. que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i MOTOR L’ESCALA, S.C.P., així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens l’indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa continuï realitzant les referides comunicacions.

 

6) POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de MOTOR L’ESCALA, S.C.P. posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.MOTOR L’ESCALA, S.C.P. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

 

 

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web haurà de saber que:

No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de MOTOR L’ESCALA, S.C.P..

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de MOTOR L’ESCALA, S.C.P., ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de MOTOR L’ESCALA, S.C.P..

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre MOTOR L’ESCALA, S.C.P. i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de MOTOR L’ESCALA, S.C.P. dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

 

7) REDES SOCIALES

L’informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials des regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

 

8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre MOTOR L’ESCALA, S.C.P. l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que s’estableix en la legislació espanyola.

 

Última actualiztació: 27/04/23